Biofilteri čiste vazduh od gasovitih, isparljivih i aerosolnih supstanci u otpadu i zagađenom vazduhu.

Biofilteri nisu filtri u tehničkom smislu te reči, to su složeni biokatalizatori ili bioreaktori. Metabolizmom mikrobnih biofiltrijskih sredstava toksične, zloslutne supstance se pretvaraju u neškodljiva hemijska jedinjenja, neutralna po miris, poput ugljen-dioksida i vode (H2O i CO2).

Materijal koji je ispunjen biofilmom, upija supstance koje su zloslutne i toksične iz vazdušne struje koja se isporučuje u uređaj. Mikroorganizmi smešteni na i u vlaknima razgrađuju isporučene praktične supstance za 100.

Biofilteri se mogu koristiti za čišćenje vazduha mešavinom rastvarača iz proizvodnih pogona, na primer, lakirnice, zloslutnog vazduha iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, postrojenja za preradu hrane, pogona za proizvodnju stočne hrane, kompostera. Zahtevi i opseg primene Biofiltera sadržani su u VDI Richtlinien 3477 „Biofilter“.

Da bi se obezbedio efikasan, dugoročan rad i pravilno funkcionisanje opreme, neophodno je osigurati odgovarajuće fizičko-hemijske uslove unutar uređaja. Parametri kao što su temperatura, vlažnost vazduha, PH, količina organskih jedinjenja koja se isporučuju u uređaj utiču na efikasnost metabolizma.