Flotator se sastoji od rezervoara u kome se izvodi proces flotacije na čijem dnu se nalaze difuzori sa malim telom i od sistema za sakupljanje pene.

Preciznost bazena Flotator i način stvaranja mehurića određuju efikasnost flotacije, jer je veoma važno da tečnost u floti bude u laminarnim, a ne u turbulentnim uslovima protoka. Ovo osigurava da se dlake supstanci koje su nastale u ranijoj fazi koagulacije ne poremete. Dobro konstruisan i konstruisan flotator stoga omogućava bolje tehnološke parametre, odnosno uštedu na hemikalijama koje se izdaju u procesu prečišćavanja. Ovaj moderni uređaj takođe meri, omogućavajući njegovu integraciju sa sistemima za prenos podataka.