Hemijski tretman otpadnih voda

Stanica za pripremu polilekrolimusa

Polimeri isporučeni u rastresitom ili emulzijskom obliku, pre nego što se primene u procesu prečišćavanja otpadnih voda, zahtevaju uređaje koji pripremaju njihov rastvor sa odgovarajućim parametrima.

Hemijski tretman otpadnih voda

Rezervoari za skladištenje hemijskih reagensa

Rezervoar je napravljen od čelika ili plastike otpornog na kiseline. Njegov kapacitet između ostalog zavisi od performansi usisivača, veličine sobe i potrebe za pražnjenjem. Princip: Svrha rezervoara mulja Poflotation je…

Hemijski tretman otpadnih voda

Cevasti flokulator

Cevasti flokulator-Koristi se za hemijsko taloženje zagađivača iz otpadnih voda pomoću koagulanta i flokulanta, korekciju pH i stvaranje većih, lako odvojivih aglomerata, tzv. Flokula Cevasti flokulatori pružaju optimalnu disperziju većih…

Hemijski tretman otpadnih voda

Flotator

Flotator se sastoji od rezervoara u kome se izvodi proces flotacije na čijem dnu se nalaze difuzori sa malim telom i od sistema za sakupljanje pene. Preciznost bazena Flotator i…