Rezervoar je napravljen od čelika ili plastike otpornog na kiseline. Njegov kapacitet između ostalog zavisi od performansi usisivača, veličine sobe i potrebe za pražnjenjem.

Princip:

Svrha rezervoara mulja Poflotation je da homogenizuje i akumulira mulj koji sledi, a koji će biti usmeren na stanicu za odvodnjavanje mulja u nizvodnim delovima. Rezervoar će takođe moći da meša mulj nakon flotacije sa naslagama prekomernim iz postrojenja za biološki tretman.

Oprema:

Rezervoar je opremljen lopaticom za mešanje kako bi se sprečilo smrzavanje mulja. Mešalice rade u automatskom režimu.

Prednosti:

  • Lak pristup mehaničkim delovima
  • Jednostavno rukovanje
  • Proizvodnja od hemijski otpornih ili otpornih na kiseline materijala