Stabilizovani i dezinfikovani kanalizacioni mulj kao dragoceno đubrivo Ikona Potvrdila je zajednica
Autogrejanim termofilnim aerobnim varenjem (ATAD) mulj iz kanalizacije postaje stabilizovan i dezinfikovan pretvarajući ga u dragoceno i isplativo đubrivo koje ispunjava najviše međunarodne zahteve kvaliteta. Ostali tokovi otpada koji se mogu tretirati postupkom ATAD uključuju mulj industrijske i komunalne kanalizacije.
Aerobni i termofilni proces (temperaturni opseg 50-60 ° C) olakšava kratko vreme reakcije, što minimalizuje potrebu za prostorom i samim tim i investicione troškove obrade mulja. Stabilan proces i robusna mašinska oprema kompanije MAREKS dovode do pouzdanog rada uz lako rukovanje.
Kombinacija povećanog uvođenja kiseonika na početku procesa i primene najnovije tehnologije za prečišćavanje izduvnog vazduha čini naš ATAD još efikasnijim.
Prednosti
• Istovremena stabilizacija i dezinfekcija
• Kratko vreme zadržavanja procesa od 7 do 9 dana
• Smanjena potreba za prostorom
• Niski investicioni troškovi
• Visoka stabilnost procesa
• Fleksibilna kontrola procesa
• Lako produženje biljaka
• Biljno kompatibilno đubrivo kao krajnji proizvod
• Proces koji ispunjava međunarodne smernice
• Savršeno pogodan za industrijske i komunalne primene