Uređaj se koristi za prečišćavanje kanalizacije čvrstih zagađivača veličine veće od 0,5 mm. Potpuno izrađen od materijala otpornih na kiseline.

Princip:

Kanalizacija (gravitaciona ili pumpa) unosi se u unutrašnjost cilindričnog sita. Skratki se zadržava u koritu sita i odvojena tečnost gravitaciono teče ka spoljnoj strani uređaja. Noževi za čišćenje sakupljaju čestice veće od 0,5 mm, koje se usmeravaju do dela postrojenja za prečišćavanje odgovornog za upravljanje otpadom. Mašina radi dok se ne postigne željeni nivo tečnosti, praćeno preokretanjem smera kretanja bubnja i automatskim postavljanjem mlaznica za prskanje – proces čišćenja. Rad cilindričnog separatora je u automatskom režimu.

Oprema:

  • Obrtni bubanj izrađen od cilindričnih trapeznih šipki sa zazorom od 0,5 mm
  • Pogon
  • Centralni sistem pranja pod pritiskom

Prednosti:

  • Odličan predtretman otpadnih voda
  • Niska potrošnja energije
  • Visoka efikasnost čišćenja sita (u automatskom režimu)