Digestija mulja

Fermentacija mulja + proizvodnja biogasa

Marek nudi složena rešenja za upravljanje otpadom, uključujući fermentaciju mulja i proizvodnju biogasa.Fermentacija mulja je dokazani proces stabilizacije mulja koji datira s kraja 19. veka, uz dodatnu korist od proizvodnje…

Digestija mulja

Autogrejana termofilna aerobna probava

Stabilizovani i dezinfikovani kanalizacioni mulj kao dragoceno đubrivo Ikona Potvrdila je zajednicaAutogrejanim termofilnim aerobnim varenjem (ATAD) mulj iz kanalizacije postaje stabilizovan i dezinfikovan pretvarajući ga u dragoceno i isplativo đubrivo…