Implementacija

KANALIZACIONA PUMPNA STANICA

Modernizacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u TP101 u Mosciski u oblasti upravljanja otpadnim vodama.
Postrojenje za mehaničko i hemijsko prečišćavanje otpadnih voda na PKN Terminalu za gorivo Orlen u klasi „Ek e“ za veću sigurnost u zoni eksplozije.
Uređaji:
• sonda za merenje naftnih supstanci,
• Separator peska i masti sa sistemom za ispiranje peska
• Flokulator cevi
• Stanica za pripremu polielektrolita
• Jedinica za rastvoreni vazduh
• Presa sa vijčanim diskom
• Periferni uređaji (pumpe, mešalice, itd.)
Kapacitet
20m3/h

PKN Orlen
Klijent