Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Zadruge dobavljača mleka u Vielunu u oblasti tehnologije odvodnje mulja iz kanalizacije

Uređaj:

  • Presa sa vijčanim diskom sa dinamičkim flokulatorom
  • Prolazna stanica za pripremu 3-ćelije polijelerolimusa
  • Mikser za mulj
  • Muljni puž

Kapacitet: 112kg SMO / h

ZADRUGA DOBAVLJAČA MLEKA U VIELUNU
Klijent