Mehanička i hemijska konstrukcija postrojenja za prečišćavanje kanalizacije.

Uređaj:

  • Rešetka za troškove
  • Crpna stanica
  • Prosek rezervoara
  • Sito bubnja sa sistemom za pranje
  • Jedinica za doziranje hemikalija
  • Flokulator
  • Flotator
  • Flotacioni rezervoar

Kapacitet: 60m3 / D

KABANOS SP. Z O.O.
Klijent