Proširenje zgrade odvodnih i sanitarnih stanica SOHO mulja u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Kozienicama

Uređaj:

  • Presa sa vijčanim diskom sa dinamičkim flokulatorom
  • Prolazna stanica za pripremu 3-ćelije polijelerolimusa
  • Mikser za mulj
  • Muljni puž
  • Muljni puž

Kapacitet: 18m3 / h

POSTROJENJE ZA PROČIŠĆAVANJE KANALIZACIJE U KOZIENICAMA
Klijent