Ostali uređaji

Pužni transporteri

Pužni transporter je uređaj čija je uloga da transportuje lepljive i teško protočne materijale. Po konstrukciji mogu biti sa otvorenim koritom, zatvorenim koritom ili zacevljeni. Radni organ je spirala koja…

Ostali uređaji

Transportne trake

Trakasti transporter se koristi za transport nasipnog i komadnog tereta pretežno u horizontalnom i malo nagnutnom pravcu pomoću trake kao vučnog i nosećeg elementa.

Ostali uređaji

Separator pera / otpada

Separator se koristi za odvajanje perja i otpada nakon klanja od kanalizacije. Zbog primene i vrste prenosa elemenata unutar sita za odvajanje otpada i perja moraju se koristiti dva odvojena…

Ostali uređaji

Kontejneri za prevoz živine

Kao kompanija koja odgovara svim potrebama kupaca, MAREKS je stvorio kontejnere jednostavne za upotrebu. Zahvaljujući upotrebi kontejnera, tokom utovara i istovara životinja ne beleži se šteta, što omogućava nadoknađivanje pada…

Ostali uređaji

Drobilica kostiju

Drobilica za kosti opremljena sa dve osovine drobilice koje rade samostalno, a koje pokreće motor sa zupčanicima snage 7,5 ili 15kV.