Separator se koristi za odvajanje perja i otpada nakon klanja od kanalizacije. Zbog primene i vrste prenosa elemenata unutar sita za odvajanje otpada i perja moraju se koristiti dva odvojena uređaja sa različitom perforacijom drenažnog sita.