Tehničke karakteristike difuzora:

  • Dostupno u standardnim dužinama od 1000 mm, 1500 mm i 2000 mm
  • Instaliran bočno kao integrisana jedinica sa dvostrukim difuzorom
  • Ujednačena raspodela vazduha po dužini kanala od kraja do kraja
  • Brza i laka instalacija sa zasunom na umetanje