Mehanički tretman otpadnih voda

Cilindrično sito

Uređaj se koristi za prečišćavanje kanalizacije čvrstih zagađivača veličine veće od 0,5 mm. Potpuno izrađen od materijala otpornih na kiseline. Princip: Kanalizacija (gravitaciona ili pumpa) unosi se u unutrašnjost cilindričnog…

Separator sa unutrašnjim prilivom

Glavni element mašine je cilindrično telo ugrađeno u okvir nosača. Sito koje pokreće motor sa zupčanicima ugrađeno je u telo. Unutra je telo napravljeno da postigne najbolje uslove za rad….

Kaišni filter

Remenski filter, koji se trenutno smatra najefikasnijim i najjeftinijim u radu u svetu, je uređaj za uklanjanje gnojnica iz otpadnih voda i istovremeno odvođenje sedimenta. Principi rada: Proces uklanjanja mulja…