Služba održavanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Usluga postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je usluga namenjena vlasnicima postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji nemaju stručnu tehnološku podršku. Stalni kontakt sa našom tehnologijom omogućava vam rešavanje mogućih problema funkcionalnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i osiguravanje stabilnog ekološkog efekta uz niske operativne troškove. Usluga rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je stalna, periodična (obično mesečna) poseta postrojenju . Nakon svake posete priprema se izveštaj o izvršenim analizama i obavljenim zapažanjima sa preciznim smernicama o radu objekta. Proces rada uređaja za prečišćavanje u našoj kompaniji obezbeđuje niže operativne troškove, a uz to brigu pružaju i specijalisti u mašinskoj hidrauličkoj, elektrotehničkoj i tehnološkoj industriji.

Kao deo naših usluga nudimo vam sledeće aktivnosti:

01
MONITORING OSNOVNIH OPERATIVNIH PARAMETARA POSTROJENJA ZA TRETMAN

Kao deo monitoringa, određujemo optimalnu dozu hemijskih reagensa neophodnih za postizanje pretpostavljenog stepena potčišćenja otpadnih voda u skladu sa uslovima. Sledeći korak je trenutna kontrola procesa: koagulacija, neutralizacija, flokulacija, zasićenje i flotacija.

02
INSPEKCIJA I NADZOR ZA USLUGE I ODRŽAVANJE

Imamo sopstvene servisne timove koji, ako je potrebno, rade u tehničkom režimu (u zavisnosti od vrste ugovora sa kupcem) pružajući sveobuhvatne usluge održavanja i servisiranja u opštinskim i industrijskim postrojenjima za prečišćavanje kanalizacije. Mehanika, automatika i električari savršena su kombinacija za brz, efikasan i profesionalan rad. Opcija 24h / 7 dana.

03
IZVEŠTAJI O IZVRŠENIM STUDIJIMA I RADOVIMA

Priprema izveštaja o studijama i radovima, uključujući zaključke i preporuke, čiji je cilj: održavanje stabilnog rada objekta, postizanje minimalnih operativnih troškova, postizanje ekološkog efekta u skladu sa uslovima na mestu otpadnih voda, ukazivanje na moguće uzroke nepravilnog rada biljka.

04
GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE

Za sav naš rad pružamo vam pisanu mehaničku garanciju i garanciju za nastali ekološki efekat.