OTT cevne membrane dostupne su u verzijama EPDM (FLEKSNORM®) i SILICONE (fleksil® / fleksil + ®).

FLEKSNORM® -preporučuje se za upotrebu u komunalnim otpadnim vodama

  • Visokokvalitetne sirovine, uključujući biološki otporan plastifikator
  • Dug vek trajanja do 80 ° C.
  • Mogućnost različitih perforacija

FLEKSSIL® – preporučuje se za upotrebu u jakim otpadnim vodama

  • Rad na temperaturi komprimovanog vazduha do 110 ° C
  • Izrađen od građevinskog materijala bez plastifikatora
  • Potpuno otporan na Bioszlam, širok spektar hemikalija i ulja i maziva

FLEXSIL®+

  • Bolja nelepljiva svojstva
  • Rad na temperaturi komprimovanog vazduha do 110 ° C
  • Izrađen od građevinskog materijala bez plastifikatora
  • Potpuno otporan na Bioszlam, širok spektar hemikalija i ulja i maziva