Odvod mulja iz kanalizacije

Vijčajna Presa

Vijčajna presa se koristi za odvođenje vode i zgušnjavanje mulja iz industrijskih procesa. Izrađeno od 316L čelika otpornog na kiseline. Pokreće se pumpom, gravitaciono iz rezervoara ili direktno iz rezervoara….

Odvod mulja iz kanalizacije

Presa sa vijčanim diskom

Potpuno automatski uređaj, koji omogućava odvodnjavanje naslaga, napravljen od čelika otpornog na kiseline.